Kontakt

Miroslav Nekoranec
Horevsie 540
013 62 Veľké Rovné

IČO: 36958255
DIČ: 1026287493
IČ DPH: SK1026287493
Fyzická osoba je zapísaná v živnostenskom registri na Okresnom úrade v Žiline, číslo živnostenského registra: 501-2772

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
č.ú.: 4015679915/7500
IBAN: SK51 7500 0000 0040 1567 9915

Kontaktné údaje:
Mobil: 0907/821297
E-mail: obchod@mojekralovstvo.sk
Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Prevádzková doba:
Pondelok až Piatok od 9.00 do 17.00 hod
Zodpovedný vedúci: Miroslav Nekoranec

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-99
011 79  Žilina 1
tel.: 041/7632 130
e-mail: za@soi.sk

Máte otázky?

Ak sa chcete spýtať ohľadom našich výrobkov, alebo motívov (chceli by ste vlastný motív), alebo ohľadom Vašej objednávky, sme tu pre Vás.

 

Nastavenie súkromia

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other

  Mojekralovstvo.sk
  Menu